Uitvaartverzorging Heka Leka

HEKA LEKA
Als onderdeel van Begrafenisonderneming Van Leusden verzorgt Uitvaartverzorging Heka Leka Molukse uitvaarten in de regio tussen Leerdam en Zevenaar.

Hoe men omgaat met het overlijden van een geliefde verschilt per cultuur. In het Moluks wereldbeeld is het leven onlosmakelijk verbonden met de dood. Ondanks het verdriet dat de dood met zich meebrengt, kunnen tradities houvast geven in tijden van rouw.

SUKA DUKA
Onderlinge verbondenheid en saamhorigheid kenmerken de Molukse gemeenschap in Nederland. In voor- en tegenspoed. Bij leven en bij dood. Na een overlijden komt er veel op de directe naasten af. Uitvaartverzorging Heka Leka begeleidt hen op een warme en persoonlijke manier, met respect voor tradities en aandacht voor persoonlijke wensen.

“Waar het leven en de dood elkaar ontmoeten heeft het bestaan de meeste betekenis.” Vanuit deze visie, gebaseerd op het Christelijk geloof en de Molukse normen en waarden hij vanuit huis heeft meegekregen, zet Seraya Pattipeilohy zich in voor een waardig afscheid. Seraya is geboren en getogen in Tiel. Als oudste zoon uit een gemengd huwelijk heeft hij zich van jongs af aan aangetrokken gevoeld tot de Molukse cultuur. Dit gevoel werd versterkt toen op zijn elfde de het ouderlijk huis van de familie Pattipeilohy op de Molukken bezocht. Naast zijn baan als uitvaartleider, werkt Seraya in zijn vrije tijd aan meerdere culturele projecten, waaronder Mahina – Een ode aan de vrouw. Dit project belicht de belangrijke rol van de vrouw binnen de Molukse gemeenschap in Nederland en is in binnen- en buitenland tentoongesteld.

Uitvaartverzorging Heka Leka is 24/7 bereikbaar op 0344 – 64 26 95

heka-leka-1 heka-leka-2
  • 30 jaar ervaring
  • Goede nazorg
  • Één contactpersoon
  • Afspraak = afspraak